WAKEUTSKOTTET

Haj! 

Det vi i Wakeutskottet gör är att styr upp Wakeboardevent av olika slag vi anordnar både resor wakeboardåkning i LPKG Wake Park för studerande vid Linköpings Universitet. Vad sägs om att göra livet lite mer spännande? Haka på oss – det blir en resa du inte vill missa! Är du inget proffs på wakeboard ännu? Du kan simma lugnt, det är inte vi heller.

 

Utskottet består av
Nora Andersson – Ordförande
Ludvig Ekstedt – PR-ansvarig
Joel Slättengren Ghosal – Ekonomiansvarig

Vad brukar vi göra?  

 • Onsdagswake i LKPG Wake Park, ca augusti-oktober + maj-juni.
 • Heldagswake i LKPG Wake Park, VT.
 • Wakeresa till Copenhagen Cable Park, HT.

Ordförande

Ordförande i Wakeutskottet är den som är högsta hajen, och har därmed övergripande koll på det som händer i utskottet. Ordförande är ansvarig för lite allt möjligt, men mest att se till att övriga hajar sköter sig 😉 Ordförande är ytterst ansvarig för alla wakerelaterade resor och event, vilket innebär att sköta kommunikationen med exempelvis wakeboardparker och andra aktörer. När någon i utskottet har mycket att stå i är det ordförande där och hjälper till, och när något inte funkar försöker ordförande, tillsammans utskottet, att hitta en lösning. Wakes ordförande ser också till att regelbundet informera styret och crew om vad som försiggår i utskottet, att kalla till och hålla i möten samt lägga in allt ni planerar i den gemensamma kalendern. Alltså en hel del planering och organisering, men minst lika mycket häng i wakeparken.

 

De viktigaste ansvarsområdena: 

 • Planera möten, och skapa dagordningar och leda möten.

 • Se till att utskottet håller sina deadlines.

 • Kommunicera med externa parter och hantera bokningar.

 • Lägga in saker i den gemensamma kalendern som rör det egna utskottet, eller som utskottet anordnar.

 • Utvärdera gruppens arbete och välmående samt genomförda event och resor.

 

PR-ansvarig

Som PR-ansvarig är främst ansvarig för att marknadsföra event och resor på bästa möjliga sätt. Mer specifikt är PR inom wakeutskottet ansvarig för PR under och inför wakeonsdagar och wakeresan. Detta innefattar grafisk design, material i form av bild och film att publicera på sociala medier, få ut relevant information till våra medlemmar, göra FB-evenemang och inlägg på olika medier samt vara kontaktperson. Allt detta görs i samråd med PR & Info i Styrelsen och det eminenta PR-utskottet, så bollplank och hjälp finns!

 

De viktigaste ansvarsområdena:

 • Planerar PR-perioder för wakeutskottets resor och evenemang. 
 • Skapa grafiskt material för PR i dialog med PR/Info och PR-utskottet.
 • Ansvarar för att få ut relevant information till föreningens medlemmar. 
 • Svarar på frågor om wake som dyker upp på våra sociala medier. 
 • FB-evenemang, inlägg och storys för Wake på sociala medier.

 

 

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig är mästare på excel och swishlappar. Inför varje planerad aktivitet är det ekonomiansvarig som har koll på utgifter och intäkter. Resterande i utskottet vänder sig till dig angående priser och vad för ytterligare utgifter som kan planeras inför aktiviteterna. Se därför till att ha en välplanerad budget! Det kan handla om små som lite större siffror men huvudsaken är att utfallet efter varje arrangemang landar på en skälig summa och att allt går isch plus minus noll, vilket bör resultera i så billiga aktiviteter för studenterna som möjligt. Dock skadar det inte att gå lite plus 😉

 

Som ekonomiansvarig gäller det även att ha bra kommunikation med högste kassör, dvs Kassören i Styrelsen, då det i slutändan är denna person som godkänner din budget & ger utskottet godkännande för att utföra det som är planerat. Dessutom hjälper ekonomiansvarig Kassören i Styrelsen att ansöka om diverse bidrag för föreningen.

 

De viktigaste ansvarsområdena: 

 • Ansvara för att hålla koll på deltagarlistor för alla medlemmar som deltagit på våra resor. 
 • Lägga till alla utskottets aktiviteter i medlemssystemet och redovisa vilka medlemmar som deltagit.
 • Budgetera alla utskottets event och aktiviteter + helårsbudget för utskottet.
 • Sköta och ha koll på alla inköp och inbetalningar till utskottet och föreningen och redovisa detta för Kassören i Styrelsen.