VINDUTSKOTTET

I vindsutskottet älskar vi allt som har att göra med VINDEN! Till skillnad från de andra utskotten så vi i vindustkottet möjlighet att utöva flera sporter som vindsurfing, kitesurfing och segling! Hur fett?!


Vindutskottet består av:
Gustav Carbonnier – Ordförande
Hanna Kewenter – PR-ansvarig
Fabian Roslund – Ekonomiansvarig

 

Vi alla har spridda intressen inom allt som har med vind och vatten att göra vilket är otroligt roligt och man får ta del av hypen och kunskapen om en sport som man själv kanske inte är expert på!!

 

Under vårt verksamhetsår planerar vi att genomföra följande grejer:

 • Söndagsvindsurf – vindsurfing varannan söndag hos LINSURF på Roxen.
 • Seglingsresa – vi planerar att besöka Svenska Kryssarklubbens lägerverksamhet Malma Kvarn och seglade en helg i Stockholms Skärgård.

Med vind kan man göra mycket, vilket har lett till att vi har fått välja lite vad vi vill fokusera på under vårt år och vi hoppas ni vill följa med oss på så mycket som möjligt!

Ordförande

Ordförande har vissa specifika ansvarsområden men är ändå redo på att hjälpa till med det mesta för att se till att utskottet får jobbet gjort. Ordförande har det yttersta ansvaret att arbetet blir gjort vilket innebär att behöver hålla koll på att deadlines följs. Ordförande är passionerad för olika vindsporter och vill dela det med resterande medlemmar i LiU Water & Wind. Ordförande arbetar också bland annat att dela information från utskottet till övriga gänget, kalla till och hålla i möten samt lägga in utskottets event/möten i den gemensamma kalendern. Vid resor och event har ordförande det yttersta ansvaret, det innebär att ordförande generellt håller konversationen med externa samarbetspartners. När någon i utskottet har mycket att stå i är ordförande där och hjälper till och när något inte fungerar försöker ordförande, tillsammans med utskottet, hitta en lösning.

 

De viktigaste ansvarsområdena som ordförande:  

 • Planera möten, skapa dagordningar och leda möten.

 • Se till att utskottet håller sina deadlines.

 • Kommunicera med externa parter och hantera bokningar.

 • Lägga in aktiviteter i den gemensamma kalendern som rör det egna utskottet eller som utskottet anordnar.

 • Utvärdera gruppens arbete och välmående samt genomförda event och resor.

 

PR-ansvarig

Som PR-ansvarig är man ytterst ansvarig för hur vindutskottet syns utåt och för att planera samt utföra all PR som berör vindutskottets resor och gemensamma evenemang!

De viktigaste ansvarsområdena som PR-ansvarig:

 • Planerar PR-perioder för utskottets resor och gemensamma evenemang. 

 • Skapa grafiskt material för PR i dialog med PR/Info och PR-utskottet.

 • Ansvarar för att få ut relevant information till föreningens medlemmar kopplat till utskottets aktiviteter.

 • Svarar på frågor som dyker upp på våra sociala medier kopplat till utskottets aktiviteter.

 • Vajbar med resterande medlemmar.

 • Väderansvarig.

 • Moodmanager.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig är ansvarig för att ta hand om utskottets ekonomi, inklusive enkel budgethantering och se till att betalningar kommer in. Ekonomiansvarig samarbetar med kassören i Styrelsen för att säkerställa att budgetarna är realistiska, huvudkassören har sedan sista ordet om budgeten kan genomföras. Samt rapporterar inköp och betalningar, sparar kvitton och ger dem till kassören. Ekonomiansvarig hjälper självklart också resten av utskottet med mer arbete och eller någon annan i föreningen om en extra hand behövs.

 

De viktigaste ansvarsområdena som ekonomiansvarig:   

 • Ansvara för att hålla koll på deltagarlistor för alla medlemmar som deltagit på våra resor. 

 • Lägga till alla utskottets aktiviteter i medlemssystemet och redovisa  vilka medlemmar som deltagit.

 • Budgetera alla utskottets event och aktiviteter + helårsbudget för utskottet.

 • Sköta och ha koll på alla inköp och inbetalningar till utskottet och föreningen och redovisa detta för Kassören i Styrelsen.

© liuwaterwind -2023   |  info@liuwaterwind.se