SURFUTSKOTTET

Av surfutskottet kan du förvänta dig riktigt chillaxa surfresor till bland annat Marocko och Portugal. Vi välkomnar alla från skumglidare till vågveteraner och mår som bäst när vi ser dig ta ditt livs bästa våg.

 

Utskottet består av:
Jakob Örn – Ordförande
Oscar Söderlund – PR-ansvarig
My Axelsson – Ekonomiansvarig

Ordförande

Buongiorno! Som Ordförande i surfutskottet ser jag till att utskottets arbete fördelas lika på samtliga medlemmar. Mitt största ansvar är att ta hand om kontakten med olika samarbetspartners i samband med resmål. Jag bokar även möten med utskottets medlemmar och presenterar det på LiU Water & Winds gemensamma möten. En stor del av arbetet är att se till att medlemmarna mår bra, finnas där om någon behöver avlastning och se till att utskottets arbete går framåt. En viktig egenskap som ordförande är att vara flexibel, trevlig och tillmötesgående! 🙂

Några av mina viktigaste ansvarsområdena som ordförande:  

 • Planera möten, skapa dagordningar och leda möten.

 • Se till att utskottet håller sina deadlines.

 • Kommunicera med externa parter och hantera bokningar.

 • Lägga in aktiviteter i den gemensamma kalendern som rör det egna utskottet eller som utskottet anordnar.

 • Utvärdera gruppens arbete och välmående samt genomförda event och resor.

PR-ansvarig

Tjena tjena som PR i surf har mina största ansvarsområden varit att planera hur våra surfresor ska marknadsföras på bästa möjliga sätt. Det kan vara allt från material i form av foto och film som ska upp på sociala medier till PR perioder. Kort sagt kan man säga att mitt ansvarsområde överlag är marknadsföring av surfresorna med hjälp av övriga PR ansvariga och PR & Info i Styrelsen

Några av mina viktigaste ansvarsområdena som PR-ansvarig:  

 • Skapa grafiskt material för PR i dialog med PR/Info och PR-utskottet.

 • Planera PR-perioder för utskottets resor och gemensamma evenemang. 

 • Svarar på frågor som dyker upp på våra sociala medier. 

 • FB-evenemang, inlägg och storys för Surf på sociala medier.

 • Ansvarar för att få ut relevant information till föreningens medlemmar.

Ekonomiansvarig

Aloha! Som ekonomiansvarig i surf  är jag utskottets fena på ekonomi och administration. Mitt största ansvar under året har varit att budgetera våra resor och även andra events vi i utskottet planerat under året. Därutöver har jag, tillsammans med övriga ekonomiansvariga, hand om vårt medlemssystem vilket innebär en del administrativt arbete då vi registrerar nya medlemmar samt skriver ansökningar till SAIF för att få bidrag till våra projekt. Jag har även koll på våra inköp och övrigt som rör ekonomin 🙂

 

Några av mina viktigaste ansvarsområdena som kassör:

 • Ansvara för att hålla koll på deltagarlistor för alla medlemmar som deltagit på våra resor. 
 • Lägga till alla utskottets aktiviteter i medlemssystemet och redovisa vilka medlemmar som deltagit.
 • Budgetera alla utskottets event och aktiviteter + helårsbudget för utskottet.
 • Sköta och ha koll på inköp och inbetalningar till utskottet och föreningen och redovisa detta för Kassören i Styrelsen.

© liuwaterwind -2023   |  info@liuwaterwind.se