DYKUTSKOTTET

Dykutskottet, gänget som har förmågan att andas under vattnet! Oavsett om du föredrar Sveriges mystiska vatten eller tropikernas värme är detta utskott något för dig. Vi jobbar under alla typer av tryck, kommunicerar med bubblor och trivs bäst på botten.

 

Saker som utskottet planerar att göra under året: 

 • “Prova på”-dyk med Linköpings dykcenter.
 • Dykresa utomlands.
 • Pub-kväll inför utlandsresan. 
 • Pluggkvällar för de som tog dykcertifikat på resan.

Utskottet består av:
Alexandra Lindhé- Ordförande
Alma Wissl – PR-ansvarig
Erik Ståhl – Ekonomiansvarig

Ordförande

Ordförande är den som är spindeln i nätet i utskottet och har den övergripande kollen på det utskottet jobbar med. Tillsammans med utskottet ser ordförande till att arbetet blir gjort i tid. Självklart har ordförande ett intresse för dykning och vill dela passionen för dykning med våra medlemmar. Ordförande har flera ansvarsområden, bland annat att vidarebefordra information från utskottet till övriga gänget, kalla till och hålla i möten samt lägga in utskottets event/möten i den gemensamma kalendern. En av de svårare uppgifterna som utskottsordförande är att se till så utskottsmedlemmarna sköter sig. Vid resor och event bär ordförande det yttersta ansvaret. Det innebär många mejl fram och tillbaka med dykcenter men också att du är bekväm i en roll som kräver organisatorisk kompetens. Ordförande är med och stöttar sina dyk-buddies i utskottet i deras arbete. Stöter någon av er på problem försöker ordförande, tillsammans med utskottet, hitta en lösning.

 

 

De viktigaste ansvarsområdena som ordförande:  

 • Planera möten, och skapa dagordningar och leda möten.

 • Se till att utskottet håller sina deadlines.

 • Kommunicera med externa parter och hantera bokningar.

 • Lägga in aktiviteter i den gemensamma kalendern som rör det egna utskottet eller som utskottet anordnar.

 • Utvärdera gruppens arbete och välmående samt genomförda event och resor.

 

PR-ansvarig

PR-ansvarig i dykutskottet har främsta ansvar för allt som rör PR inför dykresan, det handlar om allt från ta fram posters till att komma på lekar inför lunch-PR. Som PR-ansvarig i dykutskottet har man mycket kontakt med det andra PR-ansvariga. Tillsammans tar PR-ansvariga fram det PR-material som krävs för icke utskottets specifika event, exempelvis medlemskvällar. Det andra PR-ansvariga finns även där för att hjälpa till under perioder med mer jobb och på samma sätt räknas PR-ansvarig också att hjälpa till om någon i föreningen är i behov av lite hjälp.

 

De viktigaste ansvarsområdena som PR-ansvarig:

 • Skapa grafiskt material för PR i dialog med PR/Info och PR-utskottet.
 • Planera PR-perioder för utskottets resor och gemensamma evenemang. 
 • Svarar på frågor som dyker upp på våra sociala medier. 
 • FB-evenemang, inlägg och storys för dyk på sociala medier
 • Ansvarar för att få ut relevant information till föreningens medlemmar 

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig i dykutskottet är främst ansvarig för att hålla koll på ekonomin som berör ert utskott, helt enkelt. Dessutom är det ekonomiansvarig som har koll på de medlemmar som deltar på de skojiga aktiviteter som utskottet anordnar. Förutom att hänga med goa dykisar och åka utomlands ibland innefattar arbetsuppgifterna bland annat att budgetera för kommande aktiviteter, hålla koll på deltagandet under året, samt redovisa inköp och betalningar för vår huvudkassör. I allmänhet arbetar du mycket tillsammans med föreningens huvudkassör, då det är hen som har sista ordet i allt som har med pengar att göra. Självklart innebär ekonomiansvaret, som alla andra utskottsposter, att man ställer upp när någon i gänget har mycket att göra och man har även möjlighet att vara med och planera annat skoj som föreningen anordnar.

 

De viktigaste ansvarsområdena som ekonomiansvarig:

 • Ansvara för att hålla koll på deltagarlistor för alla medlemmar som deltagit på våra resor. 
 • Lägga till alla utskottets aktiviteter i medlemssystemet och redovisa  vilka medlemmar som deltagit.
 • Budgetera alla utskottets event och aktiviteter + helårsbudget för utskottet.
 • Sköta och ha koll på alla inköp och inbetalningar till utskottet och föreningen och redovisa detta för kassören i Styrelsen
 

© liuwaterwind -2023   |  info@liuwaterwind.se