STYRET

Styret består utav:

Ordförande  – Sofie Ho

Vice Ordförande & Spons – Caroline Le Calvé

Kassör – Niklas Wretblad

Eventansvarig – Casper Engström

PR & Info – Ofelia Östlund

Foto & Film – NY POST

 

Vad gör Styret?

Styrelsen som jobbar med att leda föreningen framåt och ser till att alla 18 spretiga individer i CREW tillsammans skapar den mest maxade föreningen med skönast medlemmar, fetast häng och roligast resor! Detta sker bland annat genom årsplanering, administrativt jobb, utveckla föreningen långsiktigt och genom att se till att föreningen ser bra ut utåt. Vid sidan av det har alla i styrelsen varsin egen post som är mer operativ, t.ex eventansvarig som projektleder planeringen av våra stora event eller Vice ordf. & Spons som har i uppdrag att fixa cool merch och najs samarbeten. Det ryktas även om att Styrelsen brukar planera det fetaste interneventen…

Ordförande

Ordförande leder Styret och därmed föreningens arbete i stort och kan sammanfattas som en sammanställande och pådrivande post. Att vara ordförande är att å ena sidan engagera sig för att skapa sammanhållning och god stämning, å andra sidan se till att saker görs i tid och görs bra. Varav båda kräver god insikt i föreningens nuvarande och kommande arbete samt en känsla för hur tid och resurser bäst prioriteras. Som ordförande behöver du vara en framåtsträvande person som tycker om att jobba med och se andra. 

Tänk dig att alla grupper är en samling entusiastiska människor med helt olika kvalitér som vi inte alltid vet hur vi ska kanaliseras bäst i en grupp. Det är ditt jobb hjälpa alla hitta rätt, leda dem på den vägen och skapa ett samarbete som är givande och kul för alla involverade!

 

 

De viktigaste ansvarsområdena:  

 • Övergripande ansvar för föreningens verksamhet, representerar föreningen externt tillika firmatecknare.
 • Kallar till- och leder Styrelse & Crewmöten samt förbereder dagordning och handlingar inför dessa. 
 • Helhetssyn – har översiktlig koll på allt som sker inom föreningen, från surfresan till SMASHED, och ansvarar huvudsakligen för helårsplaneringen.
 • Hoppar in och hjälper till där det behövs.
 • Vet när det är dags att ta en paus – under ett stressigt tenta-p, när det är hög tid för en crewfest eller när möten får dra över till förmån för skratt. 
 • Ser till gruppens välmående och säkerställer att arbetsfördelningen känns rimligt och rättvis.

 

Vi söker dig som: Älskar vind-och vattensport, är en naturlig ledare och har mycket tid och energi att lägga på LiU:s bästa förening!

Vice Ordförande & Spons

Denna roll är uppdelad i två ansvarsområden. I Vice rollen ser du till att stötta och avlasta Ordförande i det löpande föreningsarbetet. I Sponsrollen har du ett övergripande ansvar för föreningens samarbeten och sponsorer. Detta innebär att du är kontaktperson för föreningens samarbetspartners och letar nya sponsorer till föreningen och våra arrangemang. Du ser även till att sammanställa utskottens spons till resor och PR-perioder. 

 

De viktigaste ansvarsområdena:  

 • Avlasta Ordförande i det löpande arbetet att leda föreningen.
 • Beställa Crewkläder.
 • Leta spons till föreningen såsom prylspons och samarbeten som är givande för våra medlemmar.
 • Ansvarig för att samordna utskottens spons.
 • Styrelsearbete i form av administrativa uppgifter, övergripande ansvar och utveckling av föreningen.

Vi söker dig som: Inte är rädd för att skapa nya kontakter, är envis och kreativ.

Kassör

Som kassör ansvarar över hela föreningens ekonomiska arbete. Det innefattar allt från att sköta kontakten med banken till att överse utskottens ekonomiska arbete och är en roll som kräver både noggrannhet och struktur. Du sköter även arbetet gentemot SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) och står som firmatecknare för föreningen tillsammans med Ordförande. Som styrelsemedlem arbetar du också allmänt för att föra föreningen framåt tillsammans med de andra i Styret genom att på alla sätt möjliga hitta förbättringsområden och att koordinera dessa. 

 

De viktigaste ansvarsområdena:

 • Styra ekonomin genom hela föreningen
 • Ha kontakt med banken
 • Ansvarig över kontokort och användandet av detta
 • Sköta bokföring och årsredovisning
 • Styra utskottens ekonomiska arbete, se till att deras alla event/resors ekonomi sköts på rätt sätt och att de håller sina deadlines. 
 • Samordna bidragsansökningar till SAIF 
 • Jaga kvitton 😉

Vi söker dig som: Är noggrann och strukturerad och som kan eller är nyfiken på hur ekonomin fungerar i en organisation!

Eventansvarig

Som eventansvarig ansvarar du för att alla underbara personer i crew och föreningen ska ha möjligheten utöver resorna att få ett år fyllt med evenemang och aktiviteter. Detta innefattar både externa evenemang för alla medlemmar i föreningen samt interna som är till för bara crew. Externa evenemang är främst Medlemskvällen, en utepub med gött käk och kul aktiviteter, som håller till i början av höstterminen och festdagen SMASHED som är en volleybollturnering följt av eftersläpp. De interna eventen innefattar främst att rodda ihop planeringsgrupper för t.ex Blåan, vår generationsfest, och en generationssittning med LUX, våra pateter. Utöver detta är det fix med mindre happenings som att hålla station på UK-dagen eller andra diverse aktiviteter som kan vara roligt över året för att skapa den bästa auran i crew.

 

De viktigaste ansvarsområdena:  

 • Projektledare för SMASHED, Medlemskvällen och station på UK-Dagen.
 • Se till att alla utskott genomför ett internevent för Crew under året och bistå med hjälp vid behov.
 • Skapa och överse projektgrupper för “Blåan”, generationssittningen och andra eventuella happenings.
 • Annat styrelsearbete.

Vi söker dig som: Älskar att styra upp evenemang för både större och mindre grupper med ett hjärta för gemenskap och ett glatt barnasinne.

PR & Info

Posten är uppdelad i två ansvarsområden. PR-ansvaret innebär att du har övergripande ansvar för att föreningens evenemang syns utåt och marknadsförs genom såväl fysisk som digital PR. Detta innebär att sammanställa utskottens PR-perioder, att se till att diverse sociala kanaler uppdateras och representerar föreningens arbete och uppdateras regelbundet samt att se till att PR-material skapas. Informationsansvaret innebär att du ansvarar för att besvara inkomna frågor till föreningens sociala kanaler samt informera föreningens  medlemmar via medlemsutskick vid behov. I huvudsak är du ansiktet utåt för föreningen och ser till att LiUs studenter vill bli medlemmar och delta i LWW’s event utifrån den bild som visas upp av föreningen!

 

De viktigaste ansvarsområdena:  

 • Ansvara över att föreningens resor och event syns utåt genom PR-perioder.
 • Ansvara över föreningens sociala kanaler genom att publicera relevant content samt skapa evenemang.
 • Ansvara över att kommunicera ut till föreningens medlemmar i form av informationsmail. 
 • Ansvara över att inkomna frågor via sociala kanaler och mail besvaras med korrekt information.
 • Ansvara över att samordna utskottens olika PR-planer tillsammans med PR-ansvariga i varje utskott.

Vi söker dig som: Är utåtriktad, kreativ och kommunikativ!

NY POST: Foto & Film

I år kan man söka den nya posten Foto & Film som kommer att vara en del av Styret. 

Tanken är att denna post ska ansvara för fotande, filmande och redigering  och kommer därav ha mycket samarbete med PR & Info samt alla PR-ansvariga i utskotten. Men du som söker denna post kommer ha fria tyglar i att utforma exakt vad posten kommer att innebära!

Vi söker dig som: Brinner för fotografi, gärna spenderar en hel dag ute i naturen och vill sätta din egna stämpel på LiU Water & Wind.