Styret består utav fem medlemmar:

Ordförande Aron Qvirist

Viceordförande John Åkerblom

Kassör Axel Lindhe

Eventansvarig Matilda Lindén

PR och Info Valentina Pincerato