STYRET

Styret består utav:

Ordförande  – Evelina Mälstad

Vice Ordförande & Spons – Hassan Al-Hakim

Kassör – Ylva Behrnerts

Eventansvarig – Matilda Ejerblad Kristensen

PR & Info – Matilda Jacobson

Foto & Film – Robert Preusse

Vad gör Styret?

Styrelsen som jobbar med att leda föreningen framåt och ser till att alla 18 spretiga individer i CREW tillsammans skapar den mest maxade föreningen med skönast medlemmar, fetast häng och roligast resor! Detta sker bland annat genom årsplanering, administrativt jobb, utveckla föreningen långsiktigt och genom att se till att föreningen ser bra ut utåt. Vid sidan av det har alla i styrelsen varsin egen post som är mer operativ, t.ex eventansvarig som projektleder planeringen av våra stora event eller Vice ordf. & Spons som har i uppdrag att fixa cool merch och najs samarbeten. Det ryktas även om att Styrelsen brukar planera det fetaste interneventen…

Ordförande

Ordförande leder Styret och hela föreningens arbete. Det är en sammanställande och pådrivande post. Att vara ordförande innebär dels att engagera sig för att skapa bra sammanhållning och god stämning men även att se till att saker görs i tid med kvalité. Det krävs god insikt i föreningens nuvarande och kommande arbete samt en känsla för hur tid och resurser bäst prioriteras. Som ordförande behöver du vara en framåtsträvande person som tycker om att jobba med och se andra.

Alla grupper är en samling entusiastiska människor med helt olika kvalitéer som vi inte alltid vet hur kvalitéerna ska kanaliseras bäst i en grupp. Det är ordförandes ansvar att hjälpa alla hitta rätt, leda dem på den vägen och skapa ett samarbete som är givande och kul för alla involverade!

 

 

Ordförandes viktigaste ansvarsområdena: 

 • Övergripande ansvar för föreningens verksamhet, representerar föreningen externt tillika firmatecknare.
 • Kallar till- och leder Styrelse & Crewmöten samt förbereder dagordning och handlingar inför dessa. 
 • Helhetssyn – har översiktlig koll på allt som sker inom föreningen, från surfresan till medlemskvällar, och ansvarar huvudsakligen för helårsplaneringen.
 • Hoppar in och hjälper till där det behövs.
 • Vet när det är dags att ta en paus – under ett stressigt tenta-p, när det är hög tid för en crewfest eller när möten får dra över till förmån för skratt. 
 • Ser till gruppens välmående och säkerställer att arbetsfördelningen känns rimligt och rättvis.

Vice Ordförande & Spons

Denna roll är uppdelad i två ansvarsområden. I Vice rollen ser du till att stötta och avlasta Ordförande i det löpande föreningsarbetet. I Sponsrollen har du ett övergripande ansvar för föreningens samarbeten och sponsorer. Detta innebär att du är kontaktperson för föreningens samarbetspartners och letar nya sponsorer till föreningen och våra arrangemang. Du ser även till att sammanställa utskottens spons till resor och PR-perioder. 

 

De viktigaste ansvarsområdena:  

 • Avlasta Ordförande i det löpande arbetet att leda föreningen.
 • Beställa Crewkläder.
 • Leta spons till föreningen såsom prylspons och samarbeten som är givande för våra medlemmar.
 • Ansvarig för att samordna utskottens spons.
 • Styrelsearbete i form av administrativa uppgifter, övergripande ansvar och utveckling av föreningen.

Kassör

Kassören ansvarar över hela föreningens ekonomiska arbete. Det innefattar allt från att sköta kontakten med banken till att överse utskottens ekonomiska arbete och är en roll som kräver både noggrannhet och struktur, men även förmågan att ta sig ann den svåra uppgiften att ibland säga nej när crew vill flyga högre än vad plånboken tillåter. 😉

Du sköter även arbetet gentemot SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) och står som firmatecknare för föreningen tillsammans med Ordförande. Som styrelsemedlem arbetar du såklart tillsammans med de andra i styrelsen och bollar idéer för att föra föreningen framåt!

 

De viktigaste ansvarsområdena:

 • Styra ekonomin genom hela föreningen
 • Ha kontakt med banken
 • Ansvarig över kontokort och användandet av detta
 • Sköta bokföring och årsredovisning
 • Styra utskottens ekonomiska arbete, se till att deras alla event/resors ekonomi sköts på rätt sätt och att de håller sina deadlines. 
 • Samordna bidragsansökningar till SAIF 
 • Jaga kvitton 😉

Eventansvarig

Som eventansvarig ansvarar du för att alla underbara personer i crew och föreningen ska ha möjligheten utöver resorna att få ett år fyllt med evenemang och aktiviteter. Detta innefattar både externa evenemang för alla medlemmar i föreningen samt interna som är till för bara crew. Externa evenemang är främst Medlemskvällen, en utepub med gött käk och kul aktiviteter, som håller till i början av höstterminen och festdagen SMASHED som är en volleybollturnering följt av eftersläpp. De interna eventen innefattar främst att rodda ihop planeringsgrupper för t.ex Blåan, vår generationsfest, och en generationssittning med LUX, våra pateter. Utöver detta är det fix med mindre happenings som att hålla station på UK-dagen eller andra diverse aktiviteter som kan vara roligt över året för att skapa den bästa auran i crew.

 

De viktigaste ansvarsområdena:  

 • Projektledare för SMASHED, Medlemskvällen och station på UK-Dagen.
 • Se till att alla utskott genomför ett internevent för Crew under året och bistå med hjälp vid behov.
 • Skapa och överse projektgrupper för “Blåan”, generationssittningen och andra eventuella happenings.
 • Annat styrelsearbete.

PR & Info

PR & Info ansvarar för att föreningen syns utåt! Arbetet är uppdelad i två ansvarsområden. PR-ansvaret innebär att man har övergripande ansvar för att föreningens evenemang syns utåt och marknadsförs genom såväl fysisk som digital PR. Detta innebär sammanställning av utskottens olika PR-perioder, att se till att diverse sociala kanaler uppdateras med föreningens arbete och diverse event. Informationsansvaret innebär att sprida information till vårda medlemmar, svara på frågor och informera om de roliga event som sker under året. PR & Infos uppgift är därför att vara föreningens ansikte utåt och se till att LIUs studenter får en lättillgänglig och rolig plats att dela sin passion för vind- och vattensport på!

 

De viktigaste ansvarsområdena:  

 • Ansvara över att föreningens resor och event syns utåt genom PR-perioder.
 • Ansvara över föreningens sociala kanaler genom att publicera relevant content samt skapa evenemang.
 • Ansvara över att kommunicera ut till föreningens medlemmar i form av informationsmail. 
 • Ansvara över att inkomna frågor via sociala kanaler och mail besvaras med korrekt information.
 • Ansvara över att samordna utskottens olika PR-planer tillsammans med PR-ansvariga i varje utskott.

Foto & Film

Foto & Film ansvarar för fotografering, videoinspelning samt redigering för föreningens lika evenemang och resor. Posten har därmed mycket samarbete med PR & Info samt alla PR-ansvariga i de olika utskotten som tillsammans med Foto & Film hjälper till att skapa najs content från allt som vi hittar på under verksamhetsåret.

Foto & Film hanterar även hemsidan som du läser på nu. Så om du hittar något galet här eller buggigt är det bara att hojta till!

De viktigaste ansvarsområdena:

• Ansvarar för att evenemang och resor dokumenteras i bild eller film.

• Ansvarar för att på crews begäran skapa content till föreningens sociala medier.

• Pysslar med hemsidan och försöker få den så fin som möjlig.