Styret består utav fem medlemmar:

Ordförande Sofie Ho

Viceordförande Caroline Le Calvé

Kassör Niklas Wretblad

Eventansvarig Casper Engström

PR och Info Ofelia Östlund