Möteshandlingar extrainsatt föreningsmöte

Extrainsatt föreningsmöte 27/1. Enligt tidigare stadgar krävs två på varandra följande möten för att rösta igenom stadgeändringar. Nedan publiceras dagordning innehållande aktuella punkter för mötet samt en bilaga med aktuella...

Read More

Kallelse extrainsatt föreningsmöte 27/1

Välkommen på extrainsatt medlemsmöte som utlyses med anledning angående beslut om medlemskap i SAIF, Sveriges akademiska idrottsförening, samt stadgeändringar. Möteshandlingar skickas ut senast tre dagar innan mötet äger rum, enligt...

Read More

Dokument inför extrainsatt föreningsmöte

Extrainsatt föreningsmöte 15/12, Nedan publiceras dagordning innehållande aktuella punkter inför mötet, därav förslag till stadgeändring, samt förslag om att gå med i Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF). Även förslag på reviderade...

Read More

Kallelse extrainsatt medlemsmöte 15/12

Välkommen på extrainsatt medlemsmöte som utlyses med anledning av beslut om medlemskap i SAIF, Sveriges akademiska idrottsförening, samt stadgeändringar. När: 15/12 kl. 18.00 Var: Sal U14, C-huset. Hoppas vi ses!...

Read More