LiU Water & Winds årliga föreningsstämma hålls den 7 maj klockan 17:15 i U2, C-huset Campus Valla. Möteshandlingar finnes nedan:

Kallelser:

Kallelse2019

Bilagor:

Arbetsordning2019

Balansrakning

Crew 19/20

Ekonomisk-verksamhetsberättelse-2018

motion arbetsordning

Mötesprotokoll2019

Resultatrakning

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelser