Kallelse årsmöte 2022

Kallelse årsmöte 2022

Välkomna till årsmötet 2022!

Lördagen den 4/6 klockan 13.30 kör vi igång årsmötet 2022. Under årsmötet kommer vi gå igenom verksamhetsberättelsen, revisorernas berättelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser, fastställande av medlemsavgifter, fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår. Möteshandlingar görs stadgeenligt tillgängliga senast tre dagar innan mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra dagar före mötets början.

När? Lördagen den 4/6 kl. 13.30
Var? T11, C-huset, Campus Valla.

Hoppas vi ses!

/Styrelsen LiU Water and Wind 21/22

Lämna ett svar