Kallelse Valmötet 2022

Kallelse Valmötet 2022

Välkomna till valmötet för crew 22/23!

Onsdag den 13/4 klockan 17.15 kör vi igång valmötet för crew 22/23. Här kommer vi rösta in ett nytt crew för verksamhetsåret 22/23. Möteshandlingar görs stadgeenligt tillgängliga senast tre dagar innan mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra dagar före mötets början.

När? Onsdag den 13/4 kl. 17.15
Var? R35, C-huset, Campus Valla.

Hoppas vi ses!

/Styrelsen LiU Water and Wind 22/23

Lämna ett svar