Möteshandlingar extrainsatt föreningsmöte

Möteshandlingar extrainsatt föreningsmöte

Extrainsatt föreningsmöte 27/1.

Enligt tidigare stadgar krävs två på varandra följande möten för att rösta igenom stadgeändringar. Nedan publiceras dagordning innehållande aktuella punkter för mötet samt en bilaga med aktuella stadgeändringar.

När? 27/1
Tid: 12:15
Plats: C-huset samt möjlighet till att deltaga på distans via länk

Hoppas vi ses!
Vid frågor kontakta LiU W&W på Facebook alternativt
PR-och Infoansvarig på info@liuwaterwind.se.

Dagordning extrainsatt föreningsmöte 27_1 – 2022
Bilaga_1 – stadgeändringar med kommentarer

Lämna ett svar