Har du frågor angående våra events, eller vill du bidra med kunskap eller bra idéer? Kanske sitter du på lite extra cash som du vill bjuda på i utbyte mot reklamplats eller goodwill? Här nedan hittar du mail-adresser dit du kan vända dig för att få svar på just Din fråga.

För frågor om våra specifika event eller sporter:
surf@liuwaterwind.se
vindkite@liuwaterwind.se
wakeboard@liuwaterwind.se
segling@liuwaterwind.se
dyk@liuwaterwind.se

För frågor om medlemskap, engagemang eller föreningen i allmänhet:
info@liuwaterwind.se

För frågor angående sponsring:
spons@liuwaterwind.se

För frågor angånde övriga event som inte är direkt kopplade till utskottens verksamhet:
event@liuwaterwind.se

Personliga mailadresser:
Richard Grut, ordförande:
ordf@liuwaterwind.se

Christian Holmström, Vice ordförande och sponsoransvarig:
spons@liuwaterwind.se

Victor Spjern, Kassör:
kassor@liuwaterwind.se

Emilia Lundstedt, PR- och informationsansvarig:
pr@liuwaterwind.se

Jenny Nordblom, Eventansvarig:
event@liuwaterwind.se